Image 05

Równoważnia nr kat. 1.3.01Dane techniczne:
• Długość max: 2,00 m
• Szerokość max: 0,20 m
• strefa bezpieczeństwa: 5,00 x 3,20 m
• wysokość swobodnego upadku: 0,60 m
• nawierzchnie amortyzujące: gumowa, piasek, żwir, gleba/darń, kora
lub wióry zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Opis techniczny:

• podest bujaka (równoważni) wykonany z drewnianej belki nośnej o przekroju min. 100 x 100 mm frezowanego wzdłużnie (min. podwójnie) w celu zmniejszenia poprzecznych naprężeń wewnętrznych – pęknięć
• bujak zamontowany (połączenia śrubowe) do dwóch stalowych sprężyn malowanych proszkowo, połączonych każda ze stalową konstrukcją spawaną lub skręcaną (kotwa) stanowiącą zbrojenie do posadowienia w gruncie i zalania betonem klasy C12/15 lub zamontowanych bezpośrednio do betonowego prefabrykatu,
• pozostałe elementy metalowe malowane proszkowo.

Do pobrania:

Karta techniczna wersja STANDARD
Plik 2D DWG