Image 05

Helikopter nr kat. 1.5.01Dane techniczne:
• Długość max: 2,50 m
• Szerokość max: 1,20 m
• Wysokość max: 2,20 m
• strefa bezpieczeństwa: 4,90 x 3,20 m
• wysokość swobodnego upadku: 0,60 m
• nawierzchnie amortyzujące: gumowa, piasek, żwir, gleba/darń, kora
lub wióry zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Opis techniczny:

• podest bujaka wykonany z dwóch drewnianych belek nośnych o przekroju min. 100×100 mm oraz z desek gr. min. 25 mm lub z płyty barwionej w masie (np. HDPE, polistyren spieniony) gr. min. 18 mm,
• elementy dekoracyjne bujaka z płyty barwionej w masie (np. HDPE, polistyren spieniony) gr. min. 12 mm,
• uchwyty z tworzywa sztucznego lub metalu,
• bujak zamontowany (połączenia śrubowe) do czterech stalowych sprężyn malowanych proszkowo, , połączonych każda ze stalową konstrukcją spawaną lub skręcaną (kotwa) stanowiącą zbrojenie do posadowienia w gruncie i zalania betonem klasy C12/15 lub zamontowanych bezpośrednio do betonowego prefabrykatu,
• pozostałe elementy metalowe malowane proszkowo.

Do pobrania:

Karta techniczna wersja STANDARD
Plik 2D DWG